Ons jongeren netwerk voor Eindhoven

Netwerk GoedVolk is een jongeren vrijwilligersnetwerk die hulp en netwerk biedt aan mensen in Eindhoven die weinig of geen netwerk hebben. Netwerk Goedvolk inspireert en faciliteert jongeren tussen de 15 en 30 jaar om zich in te zetten voor kwetsbare mensen in Eindhoven.

"een waardevolle aanvulling zijn voor de maatschappij"

Door in verbinding te staan met Netwerk GoedVolk kunnen jongeren hun talenten en hulp inzetten voor degenen in Eindhoven die het nodig hebben.

Over Ons

VISIE

Een sociale stad waarin jongeren de samenleving vormgeven door hulp te bieden aan mensen met een hulpvraag.

MISSIE

Jongeren inspireren en faciliteren in het uitvoeren van vrijwilligersinitiatieven en - projecten. "Een waardevolle aanvulling zijn voor de maatschappij"

Doel

Hulp en ondersteuning bieden aan mensen in Eindhoven die weinig/geen netwerk of middelen hebben.

Waarom Netwerk Goedvolk?

Netwerk GoedVolk wil een verschil gaan maken om jongeren en hun talenten in te zetten voor degenen die hulp en het netwerk hard nodig hebben. We zien de nood in de onze stad. Hulpvragen kunnen niet altijd door professionals opgepakt worden. Netwerk GoedVolk ziet kansen om jongeren in te zetten om in actie te komen voor kwetsbare Eindhovenaren. Deze jongeren zijn de toekomst van Eindhoven en daarom wil Netwerk GoedVolk in hen investeren om zich te kunnen ontplooien tot participerende burgers die oog hebben voor de medemens.

Stichting Eindhoven Bouwt

RSIN: 850050509
KvK-nummer: 51492598
Naam: Stichting Eindhoven Bouwt
Statutaire zetel: gemeente Eindhoven
Bezoekadres: Kruburg 1A, 5632 PG Eindhoven
Postadres: Postbus 397, 5600AJ Eindhoven
info@eindhovenbouwt.nl
NL55 ABNA 0571 8189 35
t.n.v. Stichting Eindhoven Bouwt Bestuurssamenstelling:
Voorzitter – Kees Bikker
Penningmeester – Thijs van der Veen
Bestuurslid – Rolf Pelleboer

Heeft u een hulpvraag of kunt u ondersteuning gebruiken?

We horen graag waar u als inwoner van Eindhoven hulp bij nodig heeft. We gaan op zoek naar een jongere die  zich voor u wilt inzetten. We helpen u als u een klein netwerk heeft of niet voldoende geld heeft om zelf hulp in te schakelen.

Maatjes
projecten

Vrijwilligers kunnen worden gekoppeld aan een maatje. Het belangrijkste uitgangspunt hiervan is aanwezig zijn en het contact aangaan. Denk aan praktische hulp, een bezoekje brengen aan een ouder iemand, de hond uitlaten of samen sporten 

Sociale hulp

Sociale (groeps-)activiteiten kun je ook met een groepje vrijwilligers doen. Denk aan het organiseren van een spelletjesavond voor senioren, een beautymiddag voor alleenstaande moeders onder de armoedegrens, samen koken en eten met mensen met een verstandelijke beperking 

Praktische hulp

Vrijwilligers gaan structureel hulp bieden bij terugkerende tuinklussen of werkzaamheden in en om het huis bij mensen die in een lastige situatie zitten. Er kan hulp nodig zijn voor directe klusjes, zoals een verhuizing of een televisie aansluiten.

We need you!

Meld je aan als vrijwilliger! Beteken iets voor anderen in Eindhoven door praktisch, flexibel en leuk vrijwilligerswerk te doen. Iets betekenen voor een ander, levert meer op dan je denkt!

15

Partner organisaties

14

Activiteiten

104

Vrijwilligers

Neem contact met ons op

Locatie

Jongerencentrum Pitstop
Grand Combin 2 5624 NM Eindhoven